Staviteľská 3, 831 04 Bratislava

Tel.:

+421 2 4363 2132

Fax:

+421 2 4363 2133

          

Bratislava:

+421 903 239 535
+421 911 725 727

bratislava@hydrobeton.sk
sales@hydrobeton.sk

          

Košice:

Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 948 024 495

ke@hydrobeton.sk

          

www.hydrobeton.sk

          

IČO:

44910452

IČ DPH:

SK 2022917534

Kontaktný formulár